Skjern Kristne Friskole, som er en statsanerkendt friskole, tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

Der undervises i de samme fag som i folkeskolen.

9.kl. afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve.